Loading color scheme

O Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro, a liczba osób z niego korzystających wynosi 4 mln.

Do 34 krajów uczestniczących w programie należy 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz inne nie należące do UE: Republika Macedonii Północnej, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia, Wielka Brytania.

Struktura programu Erasmus+ obejmuje następujące elementy:

  • • Akcja 1. Mobilność edukacyjna.
  • • Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.
  • • Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk.
  • • program Jean Monnet.
  • • Sport - dzięki programowi Erasmus+ po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej wspierane są inicjatywy związane ze sportem.

Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją.

Program Erasmus+ przyczynia się m.in. do:

  • • osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”,
  • • osiągnięcia celów strategicznych ram europejskich współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”),
  • • osiągnięcia ogólnych celów odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (na lata 2010-2018),
  • • rozwoju europejskiego wymiaru sportu zgodnie z planem prac UE w dziedzinie sportu,
  • • promowania europejskich wartości zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

Więcej informacji na stronie: www.erasmus.org.pl