Loading color scheme

Opis działań

W projekcie zaplanowano: Spotkania warsztatowe, Debaty oksfordzkie, Debata w ramach obchodów Dnia Europy oraz wydanie Publikacji.

Spotkania warsztatowe:
Spotkania prowadzone przez wykwalifikowanego trenera w oparciu o innowacyjną metodę Design Thinking.
Tematyka "Demokracja i Ja": podczas warsztatów opracowane zostaną wstępne rekomendacje dotyczące demokracji i zaangażowania młodzieży, zachęcenie do głosowania podczas wyborów, propozycje działań, jakie należy powziąć, aby procent obywateli udających się urn był większy.
Tematyka "Europa i Ja": podczas warsztatów opracowane zostaną rekomendacje dotyczące Europy, Unii Europejskiej - jak na nowo ożywić marzenia o wspólnej Europie, co zrobić żeby czuć się Europejczykiem i być z tego dumnym.

Debaty oksfordzkie:
Zaplanowane debaty poprzedzi 2-dniowy warsztat "Organizacja profesjonalnej debaty oraz sztuka wystąpień publicznych" w trakcie którego młodzież pozna m.in. wszystkie aspekty organizacji wydarzeń, moderacji dyskusji itd., zaplanuje krok po kroku przebieg każdego z zaplanowanych spotkań.
Wiedza oraz spostrzeżenia osób młodych skonfrontowane zostaną ze zdaniem ekspertów, decydentów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki młodzieżowej w trakcie debat o tematyce "Demokracja i ja" w Kielcach oraz "Europa i ja" w Jędrzejowie.
W trakcie każdej z debat zaplanowano prelekcję na temat Europy/Demokracji, wstęp do tematu, podsumowanie warsztatów. Po wstępie merytorycznym goście dołączą do grup, których celem będzie wypracowanie rekomendacji, które następnie zaprezentowane zostaną na forum. Kolejnym krokiem będzie obrona tez postawionych w trakcie debat oksfordzkich ("Polska więcej zyskała, niż straciła na członkostwie w Unii Europejskiej" oraz "Za oddanie głosu w każdych wyborach obywatel powinien otrzymać 10 złotych"), po której odbędzie się sesja dyskusyjna młodzieży i decydentów podsumowująca wydarzenie.

Debata w ramach obchodów Dnia Europy:
Debata młodzieży z ekspertami i decydentami. Tematyka związana z obchodami Dnia Europy.

Publikacja:
W ramach projektu powstanie bezpłatna publikacja z rekomendacjami i poradnikiem dla liderów. Będzie ona podsumowaniem wszystkich działań realizowanych w czasie trwania projektu.