Loading color scheme

O Eurodesk

Eurodesk to program Unii Europejskiej dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych, wspierany – finansowo i merytorycznie - przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego w ramach programu Erasmus+.

Eurodesk to międzynarodowa sieć działająca w 36 krajach europejskich. Należą do niej organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą, zajmujące się informacją europejską i/lub młodzieżową. W Eurodesku działa ponad 1000 organizacji, w tym ponad 60 w sieci Eurodesk Polska.
Eurodesk to błyskawiczna informacja o możliwościach w Europie - dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Edukacja, szkolenia, mobilność, fundusze – to główne obszary działalności programu.

Konsultanci Eurodesku w całej Europie mają ze sobą stały kontakt online. Dzięki temu Eurodesk błyskawicznie zdobywa i przekazuje informacje. Prowadzi też bazy danych:

  • • polskich i europejskich programów grantowych,
  • • organizacji i instytucji prowadzących działalność młodzieżową i działających na rzecz młodzieży, zrealizowanych projektów,
  • • źródeł informacji (baza dostępna tylko dla punktów Eurodesku),
  • • szkoleń i projektów, w których można wziąć udział.

Na terenie województwa świętokrzyskiego funkcjonują 2 punkty należące do sieci Eurodesk Polska, dostępne pod adresami:

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
ul. Olszewskiego 6 (Kielecki Park Technologiczny, budynek SKYE), 25-663 Kielce
41 310 70 90, kielce@eurodesk.eu

oraz

Regionalne Centrum Wolontariatu
ul. Żeromskiego 36, 25-370 Kielce
41 362 14 12, rcwk.kielce@eurodesk.eu

oraz

Stowarzyszenie Impakt
ul. Mickiewicza 1, 25-352 Kielce
579 957 805, impakt@impakt.edu.pl

Więcej informacji na stronie: www.eurodesk.pl