Loading color scheme

O Europass

Europass to zestaw dokumentów umożliwiających obywatelom Unii Europejskiej lepsze prezentowanie kwalifikacji zawodowych i kompetencji na obszarze całej Europy. Europass funkcjonuje również w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w krajach kandydujących do UE.

Europass w praktyce oparty jest o pięć szablonów dokumentów:

  • 1. Curriculum Vitae (dokument umożliwiający przedstawienie swoich umiejętności i kwalifikacji w jasny i efektywny sposób).
  • 2. Europejski Paszport Umiejętności:
  • • Paszport Językowy (narzędzie do samooceny umiejętności i kwalifikacji językowych).
  • • Europass Mobilność (dokument zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym kraju europejskim).
  • • Suplement do Dyplomu (dokument zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych przez posiadacza dyplomu ukończenia studiów wyższych).
  • • Suplement do Dyplomu potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe (dokument zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji posiadacza dyplomu ukończenia kształcenia i szkolenia zawodowego).

Wszelkie działania związane z dokumentami Europass są koordynowane przez Krajowe CentrumEuropass (KCE), jego rolę w Polsce pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Cel:

  • • Pomoc obywatelom w prezentowaniu umiejętności i kwalifikacji w sposób pozwalający skutecznie znaleźć kurs lub pracę.
  • • Pomoc pracodawcom w zrozumieniu umiejętności i kwalifikacji pracowników.
  • • Pomoc instytucjom edukacyjnym i szkoleniowym w tworzeniu i komunikowaniu treści programów kształcenia.

Każdy z ww. dokumentów może istnieć, funkcjonować samodzielnie, pełne portfolio dokumentów w pełni opisuje karierę zawodową.

Więcej informacji na stronie: www.europass.org.pl